Despre Gimnaziu

Gallery
Gallery
Gallery
Gallery

Obiectivul general al Gimnaziului

Administratia

Administratia.


Prin întrega sa activitate I.P.Gimnaziul “M. Eminescu“ urmareste sa dezvolte potentialul aptitudinilor elevilor în functie de interesele si motivatiile adoptate absolventilor la cerintele unei societati în continua schimbare. Avînd ca prioritate pregatirea elevilor pentru o lume în schimbare, scoala satisface nevoia elevului de a se simti competent, integrat în colectiv si independent, formându-le capacitati, deprinderi si competente care sa le permita sa-si gaseasca locul si menirea sociala. Obiectivul general al I.P.GIMNAZIULUI ”M.Eminescu” este dezvoltarea scolii din perspectiva accesului, relevantei, calitatii pentru asigurarea unor indicatori de calitate a serviciilor educationale.

IP GIMNAZIUL “MIHAI EMINESCU”

Fondat

Fondat în 1962 cu statut de scoala medie nr. 1 Nisporeni, pentru 200 de elevi.


History

Pedagodii

Numarul de cadre didactice din gimnaziu: - 35. Numarul profesorilor detinatori de grad didactic doi – 21.


History

Spatiul scolar / localuri

Un bloc de studii cu 2 etaje pentru treapta gimnaziala. Anexa cu 2 etaje pentru treapta primara, formata din 8 sali de clasa.


History

Numarul elevilor

In anul scolar 2016-2017 Gimnaziului “Mihai Eminescu” functioneaza cu un efectiv de 230 elevi, cu virste cuprinse între 6-16ani.


History

Misiunea si Valorile

I.P.Gimnaziul “M. Eminescu” este o institutie în slujba comunitatii, având capacitatea de a functiona ca structura eficienta si echitabila pentru toate categoriile de copii si de a asigura progresul tuturor elevilor sai, astfel încât mîine sa fii mai bun ca azi.
În acest scop, este necesara o foarte buna cunoastere a personalitatii fiecarui elev, pentru a forma pornind de la aptitudinile si talentele sale, caractere puternice, capabile, în perspectiva sa-si identifice singuri nevoile. Dascalul, componenta principala a acestui sistem, trebuie sa fie constient de faptul ca ramâne în afara studiului atrage dupa sine descalificarea, deoarece nimic nu este mai daunator pentru viitorul dascal decât sentimentul de satisfacere de sine.

Omul este o fiinta interesata nu numai sa cunoasca, ci sa si simta, sa se bucure de frumusetile din jurul sau. Realizarea unei educatii estetice în scoala constituie o cerinta ce tine de idealul formarii unei personalitati integrale pe linia afectiva, atitudinala, cognitiva, culturala. Un om nu este format plenar daca nu cunoaste si nu este sensibilizat fata de universul valoric specific creatiei artistice, nu recepteaza frumosul ipostaziat in alte contexte existentiale (natura, relatiile dintre oameni, comunitate etc.), nu doreste sa fie inconjurat de frumosul autentic.
Din perspectiva dezvoltarii persoanei, apropierea fata de valorile estetice contribuie la culturalizarea acesteia, la conturarea unui profil spiritual polimorf, deschis, multidimensional. Nu te poti considera persoana împlinita cultural daca nu cunosti întrupari ale frumosului în anumite genuri artistice, cu evolutii în timp, cu fizionomii stilistice diferite de la o scoala artistica la alta, de autor la autor. Nu poti nazui la statutul de persoana „mobilat?” (înnobilat?) cultural daca nu ai ceva cunostinte despre evolutia artei, despre intimitatea fenomenului estetic, despre patologia recept?rii artei etc. ?i, bine în?eles, nu dispui de o bogat? experien?? de recepare ?i de „consum” al bunurilor estetice. Pe de alt? parte, îmbog??irea acestei culturi de factur? estetic? va prefa?a sau stimula alte orizonturi culturale pe linie filosofic?, ?tiin?ific?, moral?, religioas?, cet??eneasc? etc.
Formarea estetic? a individului conduce la autoîmplinire, la o bucurie existen?ial? prin punerea în valoare a unui „z?c?mânt” afectiv ce trebuie s? fie „consumat” prin proiec?ie empatic? ?i coparticipare la materializarea frumosului. Omul, prin natura sa, are ?i o dimensiune afectiv? ce trebuie s? se reverse prin proiectivitate ?i activitate. Exerci?iul estetic este unul fundamental ?i define?te con?tiin?a superioar? purtat? de individ ?i umanitate. Bucuria estetic? (evident, dezinteresat?) este specific? doar omului, care reu?e?te s? se desprind? de materialitate, de constrângerile unei existen?e fiziologice sau imediat pragmatice. A face ceva doar pentru „amorul artei” este un semn al unei superiorit??i existen?iale, al unei desprinderi de factualitate la care doar omul poate spera.
Educa?ia estetic? conduce la construirea ?i delimitarea unei identit??i, la formarea unui profil spiritual aparte. Arta prilejuie?te persoanei actualizarea unor poten?ialit??i afective care vor compune o fizionomie proprie fiec?rui subiect. Venim pe lume cu anumite înzestr?ri afective, atitudinale, volitive, dar ele se vor activa (?i) în contact cu o cazuistic? spiritual? livrat? de art?, cu „urme” specifice l?sate în lume de spiritul altor persoane. Contactul prelungit cu diferitele ipostaze ale artei va atrage dup? sine, la nivel individual dar ?i la nivel de colectivitate, anumite trebuin?e, obi?nuin?e, habitusuri, comportamente. Toate acestea, în interac?iunea lor ?i într-o combinatoric? proprie, vor defini ?i creiona unicitatea persoanei.
Introducerea metodic? a tân?rului în universul artistic îi faciliteaz? o racordare la diversitatea modurilor de a fi, a tr?irilor diferite ale semenilor s?i, conducând la o în?elegere ?i o tolerare a alterit??ii, a altor registre de gândire, de sim?ire. Am putea spune c? educa?ia estetic? se poate converti într-un prealabil pentru educa?ia social? în sensul larg, pentru netezirea traiului laolalt? într-un context în care fiecare se poate manifesta în felul s?u specific. În?elegem, în acest fel, c? oamenii au multe tr?iri în comun, rezonante, dar toate acestea se vor întrupa diferit func?ie de experien?a purtat?, de cultura dominant? a comunit??ii ?i a epocii din care face omul face parte, de accidente sau precarit??i de tot felul.

Statistica Gimnaziului

0
Elevi
0+
Profesori
0+
Clase
 

Scrieti-ne chiar acum

Suntem bucurosi sa va primim la gimnaziul nostru. Ne puteti contacta sau scrie oricand. Iar noi va vom raspunde cu cea mai mare placere!

Contacte